Ny designguide: Russervinduers lydisolation

11-07-2011
Støj

Russervinduer dæmper støjen ude fra, også når de er åbne. Designguiden giver anvisninger på, hvordan russervinduer udformes.

Russervinduer dæmper støjen ude fra, også når de er åbne. Den nye designguide giver anvisninger på, hvordan russervinduer udformes.

Når der skal bygges nye boliger eller institutioner i støjende omgivelser, er der krav til hvor høj støjen må være indendørs - med åbne vinduer. Derfor skal der bruges vinduer, der dæmper støjen særlig godt, også når de er åbne. Nogle af disse vinduer kaldes ”Russervinduer”, fordi de er lavet efter samme principper som vinduerne i Vinterpaladset i Skt. Petersborg.

Miljøstyrelsen gav i 2008 støtte til, at Delta i samarbejde med H. S. Hansens Fabrikker A/S kunne undersøge og dokumentere, hvordan ”Russervinduer” kan forbedres. Et af projektets resultater er en designguide om, hvordan vinduets lydisolation påvirkes af vinduets udformning. Designguiden retter sig især mod vinduesfabrikanter og rådgivere, som kan udnytte anvisningerne til at designe vinduer til boliger og andre støjfølsomme bygninger på steder, hvor der er kraftig støj.

Se designguiden

Kontaktperson: Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen, tlf.: 72544341


Rapporten er en delrapport til miljøprojektet "Lydmæssig optimering af russervinduer". Projektet består af en hovedrapport, en designguide samt en spørgeskemaundersøgelse.

Download hovedrapport

Download designguide

Download spørgeskemaundersøgelse