’Miljøkrav til store olielagre’ - Udgivelse af ny vejledning

01-07-2011
Industri

Miljøstyrelsen udgiver hermed vejledningen ’Miljøkrav til store olielagre - Oplag af olieprodukter’.

Miljøstyrelsen udgiver hermed vejledningen ’Miljøkrav til store olielagre - Oplag af olieprodukter’ .

Med vejledningen gives der anbefalinger til krav til såvel eksisterende som nye olieoplag i forbindelse med miljøgodkendelser, samt der stilles forslag til egenkontrolforanstaltninger.

Vejledningen var i ekstern høring sidste sommer.  Den eksterne høring resulterede i 15 høringssvar med mere end 250 kommentarer af fortrinsvis teknisk karakter. Generelt udtrykkes tilfredshed med vejledningen, som vil forbedre grundlaget for såvel myndighederne som virksomhedernes arbejde med at miljøsikre de store olieoplag. Kommenteringen har givet anledning til en præcisering af gennemgående principper samt brugen af enkelte sikkerhedsforanstaltninger, samlet i Høringsnotat

Vejledningen afslutter en længerevarende proces med deltagelse af flere parter fra både branche og myndighedssiden, som samlet set har bidraget til kvalitetssikringen af dokumentet.