Kommunernes tilsynsindsats for 2010 er offentliggjort

01-07-2011
Industri

Så er alle kommunernes tilsynsindberetninger tilgængelige på www.tilsynsdatabasen.dk. Af databasen fremgår hver enkelt kommunes tilsynsindsats.

Så er alle kommunernes tilsynsindberetninger tilgængelige på www.tilsynsdatabasen.dk . Af databasen fremgår hver enkelt kommunes tilsynsindsats.

Af kommunernes tilsynsindberetninger for 2010 kan det konstateres, at der stadig er en del kommuner, som ikke overholder aftalen om minimumsfrekvenser for tilsyn. Der er dog en generel nedgang i antallet at kommuner, som ikke overholder aftalen, men der er et stigende antal kommuner, der flere år i træk ikke har overholdt minimumsaftalen. I 2010 var der 13 kommuner, der ikke overholdt aftalen om minimumsfrekvenser på landbrugsområdet og 5 kommuner på virksomhedsområdet. Herudover var der på landbrugsområdet 5 kommuner som ikke overholdte aftalen for andet år i træk. Som et resultat af tilsynsindberetningerne kan det også konstateres, at der er 6 kommuner på landbrugsområdet og 2 kommuner på virksomhedsområdet, som ikke har overholdt aftalen om minimumsfrekvenser for tredje eller fjerde år i træk.

Her kan du finde lister over kommuner, som ikke overholder minimumsfrekvenserne, og læse om, hvordan Miljøstyrelsen følger op på de kommuner, der ikke overholder minimumsfrekvenserne.