Azofarvestoffer i børnetøj

08-07-2011
Kemikalier

Miljøstyrelsen har modtaget analyseresultaterne fra Bestseller, og Miljøstyrelsens vurdering er, at niveauerne af de pågældende stoffer i tøjet ikke er acceptable.

Bestseller har i 2009 og 2010 tilbagekaldt tøj med for højt indhold af aromatiske aminer. Aromatiske aminer er en gruppe af stoffer, der kan være kræftfremkaldende, og disse stoffer kan afgives fra azofarvestoffer, som bruges til at farve tøj.

Miljøstyrelsen har modtaget analyseresultaterne fra Bestseller, og Miljøstyrelsens vurdering er, at niveauerne af de pågældende stoffer i tøjet ikke er acceptable. Grænseværdien er fastsat til 30 mg/kg. Eksperter har vurderet, at enhver overtrædelse af grænseværdien er uacceptabel, da der er tale om en gruppe af stoffer, der kan give alvorlige effekter ved meget lave koncentrationer.

Bestseller modtager nu en indskærpelse om, at de 2009 og 2010 skulle have underrettet Miljøstyrelsen om det ulovlige indhold i tøjet. En virksomhed kan politianmeldes, hvis den ikke trækker pro-dukter tilbage eller har gentagende overtrædelser bag sig. Dette er ikke tilfældet for Bestseller.

Selvom niveauet af de kræftfremkaldende stoffer i det pågældende tøj ikke er acceptabelt, er det ikke ensbetydende med, at børn, der har båret tøjet, får kræft. Det betyder, at der kan være en højere sandsynlighed for at udvikle kræft. Det skal derfor understreges, at risikoen for at udvikle kræft, som følge af at have haft tøjet på, stadig er lav. Risikoen falder yderligere efter vask af tøjet, da stofferne vil blive vasket ud, og dette vil formindske risikoen.

Der er i de konkrete tilfælde tale om en jakke, hvor de forhøjede værdier er fundet i sytråden og en bluse, hvor de forhøjede værdier er fundet i trykket på udvendig side af bluse. De problematiske dele af tøjet udgør derfor en mindre del af tøjet, og barnets direkte kontakt er derfor ikke ret stor.

Det er forbudt at farve tekstil- og lædervarer med azofarvestoffer, der kan frigive en eller flere af 22 aromatisk aminer. Forbuddet gælder for tekstil- og lædervarer, der kan komme i direkte berøring med hud eller mundhule i længere tid. De 22 aminer er forbudte på baggrund af deres kræftfremkaldende egenskaber.

For yderligere oplysninger:
Funktionsleder i Miljøstyrelsen, Birte Børglum: eller tlf. 72 54 42 97