Mere miljøteknologi til husdyrproducenter i fremtiden

18-01-2011
Landbrug

Miljøstyrelsen gør det nemmere for teknologiproducenter at teste ny miljøteknologi til gavn for både producenter, landmænd og miljøet.

Teknologiproducenter, der ønsker at teste deres teknologi på et husdyrbrug, kan få en vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen om forventet miljøeffekt af teknologien. Den vejledende udtalelse kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelse af de husdyrbrug, hvor produktet testes. Efter endt test kan teknologien optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Du kan læse mere om de vejledende udtalelser på VERA sekretariatets hjemmeside:

http://www.vera.ds.dk/da-dk/danish/Sider/Vejledendeudtalelse.aspx