Vejle Kommune er i mål med tilsynsindsatsen

06-01-2011
Industri

I forbindelse med opfølgning på minimumsfrekvenserne med tilsyn af industrivirksomheder havde Vejle Kommune et stort efterslæb. Efterslæbet forventedes først at være indhentet i 2011. For at sikre at der skete en løbende fremgang for tilsynsindsatsen på industriområdet blev Vejle Kommune bedt om at afrapportere tilsynsindsatsen halvårligt. I forlængelse af aftalen om minimumsfrekvenserne mellem KL og Miljøstyrelsen om offentliggørelse af den årlige tilsynsindberetning er de halvårlige tilsynsindberetninger for Vejle Kommune blevet offentliggjort.

Vejle Kommune har netop afleveret den anden halvårlige afrapportering for tilsynsindsatsen. Af afrapporteringen kan det ses at Vejle Kommune med udgangen af 2010 er nået i mål med efterslæbet. Derfor følger Vejle Kommune fremover igen den almindelige årlige afrapporteringsforpligtigelse for tilsynsindsatsen.

Se skemaet her