Hjælp til kemikaliesubstitution i grafisk branche

06-01-2011
Kemikalier

I den grafiske branche har der historisk været brugt mange problematiske kemikalier, og en del bruges stadig. Nu er der hjælp på vej til at substituere kemikalierne.

I den grafiske branche har der historisk været brugt mange problematiske kemikalier, og en del bruges stadig. Nu er der hjælp på vej til at substituere kemikalierne.

I en ny rapport er kemiske stoffer, der bruges i den danske grafiske branche, blevet kortlagt. Formålet var at finde stoffer, der kan substitueres med alternativer, der er mindre problematiske for miljø og sundhed.

Ud af de ca. 600 kortlagte stoffer blev 228 identificet som mulige substitutionskandidater.

Et videregående projekt har afprøvet og udviklet en række branchespecifikke værktøjer og systematiske metoder til kemikaliesubstitution i branchen. Desuden er der udarbejdet en prototype til et elektronisk hjælpeværktøj.

Projekterne er gennemført af Grafisk Arbejdsgiverforening i samarbejde med Danske Mediers Arbejdsgivere, Emballageindustrien og IPU/DTU. Projekterne er finansieret af Virksomhedsordningen under Miljøstyrelsen.

Se rapporterne:
Kemikaliesubstitution i grafisk branche
Rådgivningsmetoder til kemikaliesubstitution i grafisk produktion