Svar på kritik om lavfrekvent vindmøllestøj

27-01-2011
Støj

På baggrund af høringssvaret fra Aalborg Universitet, som de seneste dage har givet opmærksomhed i medierne, vil Miljøstyrelsen påpege at de problemstillinger, som Aalborg Universitet rejser i deres høringssvar til lovforslaget, allerede er taget i betragtning.

På baggrund af høringssvaret fra Aalborg Universitet, som de seneste dage har givet opmærksomhed i medierne, vil Miljøstyrelsen påpege at de problemstillinger, som Aalborg Universitet rejser i deres høringssvar til lovforslaget, allerede er taget i betragtning.

F.eks. er der taget højde for den usikkerhed, der kan være om, hvor meget de fremtidige møller støjer, ligesom der har været brugt en tilstrækkelig sikkerhedsmargin i støjberegningerne.

Miljøstyrelsen har gentagne gange siden november forsøgt at få et møde i stand med universitetet, hvor man sammen med de andre støjspecialister kan drøfte problemstillingerne. Men det har Aalborg Universitet indtil videre ikke ønsket.

Her kan du se svarene på de spørgsmål, Aalborg Universitet rejser i deres høringssvar