Støj fra vejtrafik øger risikoen for slagtilfælde

31-01-2011
Støj

En netop offentliggjort dansk undersøgelse viser, at mennesker der bor på adresser med meget støj fra vejtrafikken har en øget risiko for at få slagtilfælde, dvs. blødning eller blodprop i hjernen.

En netop offentliggjort dansk undersøgelse viser, at mennesker der bor på adresser med meget støj fra vejtrafikken har en øget risiko for at få slagtilfælde, dvs. blødning eller blodprop i hjernen. Læs publiceret artikel i Oxford Journals om undersøgelsen.
Undersøgelsen er baseret på støj- og sygdomsdata fra 57.000 mennesker.

Under forudsætning af at de anvendte forudsætninger er korrekte viser beregningerne, at 5% af alle slagtilfældene skyldes støj fra vejtrafikken. Det svarer til cirka 600 nye slagtilfælde årligt i Danmark skyldes støj fra vejtrafikken.

Bag undersøgelsen står Kræftens Bekæmpelse, Århus Universitet, Rambøll og Miljøstyrelsen.

Læs pressemeddelelse fra Kræftens Bekæmpelse om undersøgelsen.

Læs mere om støj og sundhed