SEVESO III direktiv - udkast i høring

05-01-2011
Industri

EU-Kommissionen udsendte den 21. december 2010 et revideret forslag til Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Sevesodirektivet).

EU-Kommissionen har den 21. januar 2010 udsendt et forslag til et nyt SEVESO III-direktiv om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Direktivforslaget er den 4. januar 2011 sendt i ekstern høring. Bemærkninger til forslaget skal indsendes til Miljøstyrelsen ( ) senest den 28. januar 2011.

Læs direktivforslaget og høringsbrev