Rapport om sammenhænge mellem samfundsøkonomi og tilsynsindsatsen på miljøområdet

11-01-2011
Grøn virksomhed

Miljøstyrelsen har netop afsluttet et projekt, der har haft til formål at undersøge, hvordan tilsyns- og håndhævelsesindsatsen på miljøområdet kan tilrettelægges på en samfundsøkonomisk optimal måde.

Miljøstyrelsen har netop afsluttet et projekt, der har haft til formål at undersøge, hvordan tilsyns- og håndhævelsesindsatsen på miljøområdet kan tilrettelægges på en samfundsøkonomisk optimal måde. Rapporten kommer også med konkrete forslag til, hvordan man kan måle effekten af tilsyns- og håndhævelsesindsatsen. De væsentligste anbefalinger i rapporten er, at der bør ske en større differentiering af tilsynsindsatsen. Altså at man bør målrette tilsynene til de områder, hvor der er mest brug for det.

Hele rapporten samt dens konklusioner kan læses her