Nyt partnerskab om offentlig efterspørgsel og fremme af miljøteknologi.

18-01-2011
Grøn virksomhed

Partnerskabet er startet i midten af december 2010 og skal undersøge mulighederne for samarbejde mellem private virksomheder og kommunerne om, hvordan og på hvilke områder offentlig efterspørgsel kan fremme udviklingen af ny dansk miljøteknologi.

Miljøstyrelsen har i midten af december 2010 igangsat et nyt partnerskab om offentlig efterspørgsel og fremme af miljøteknologi. Partnerskabet skal undersøge mulighederne for samarbejde mellem private virksomheder og kommunerne om, hvordan og på hvilke områder offentlig efterspørgsel kan fremme udviklingen af ny dansk miljøteknologi.

Partnerskabet ledes af en styregruppe fra Dansk Industri, brancheforeningen Dansk Miljøteknologi, Kommunernes Landsforening, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Klima- og Energiministeriet, Trafikstyrelsen og Miljøstyrelsen. Partnerskabet faciliteres af Kommunernes Landsforening (KL).

Baggrunden er et politisk ønske om at se, hvordan offentlig efterspørgsel kan fremme ny dansk miljøteknologi gennem de investeringer, som det offentlige foretager hvert år af varer og tjenesteydelser.

Partnerskabet indgår som et led i gennemførelse af Handlingsplan for miljøeffektiv teknologi 2010-2011, og der er bevilget 490.000 kr. til facilitering af partnerskabet.  Herudover afsættes der op til 5 millioner kroner til projekter, der skal teste og udvikle danske virksomheders miljøteknologi i udvalgte kommuner. Projektansøgninger indkaldes som led i den planlagte annoncerunde i 2011 under den miljøteknologiske handlingsplan.

Læs mere om partnerskabet