Nye regler for miljøgodkendelse

05-01-2011
Industri

Rådet og EU-Parlamentet har den 8. november vedtaget det nye direktiv om industrielle emissioner, IED.

Det ny direktiv om industrielle emissioner, IED, er trådt i kraft d. 6. januar. IED vil medføre mindre forurening, sundere miljø og mere ensartede konkurrencevilkår for industrivirksomheder i hele EU og er en afløser for IPPC-direktivet.

Rådet og EU-Parlamentet har den 8. november vedtaget det nye direktiv om industrielle emissioner, IED, og direktivet er nu trådt i kraft.

Noget af det mest interessante ved det nye direktiv er, at kravet om brug af den bedste tilgængelige teknik (BAT) er gjort bindende i langt højere grad end tidligere. Der skal også føres hyppigere tilsyn med de mest forurenende virksomheder, og både kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg skal reducere emissionerne.

Danmark har nu to år til at implementere direktivet. Der venter nu et større arbejde med at gennemgå og ændre adskillige love og bekendtgørelser.

For de berørte virksomheder er der foreløbigt ingen ændringer.

Se IED teksten her.