Nye regler for lavfrekvent støj fra vindmøller

27-01-2011
Støj

Miljøminister Karen Ellemann vil have en grænseværdi for lavfrekvent støj fra vindmøller. Derfor har hun bedt Miljøstyrelsen om at revidere vindmøllebekendtgørelsen. Det sker for at tilgodese et ønske fra borgere om klarere regler på området.

Miljøminister Karen Ellemann vil have en grænseværdi for lavfrekvent støj fra vindmøller. Derfor har hun bedt Miljøstyrelsen om at revidere vindmøllebekendtgørelsen. Det sker for at tilgodese et ønske fra borgere om klarere regler på området.

Udgangspunktet er, at lavfrekvent støj automatisk er tilgodeset, når vindmøller overholder de almindelige støjgrænser i vindmøllebekendtgørelsen.

Sagen om Østerild har givet anledning til at se på reglerne for lavfrekvent støj. En offentlig høring om støj fra et kommende testcenter for store vindmøller viste, at flere borgere udtrykte bekymring for lavfrekvent støj. Derfor har miljøminister Karen Ellemann bedt Miljøstyrelsen om at revidere vindmøllebekendtgørelsen.

De nye regler giver ikke anledning til, at kommunerne skal ændre deres planer for vindmøller. Miljøstyrelsen strammer ikke støjreglerne, men de sætter nu specifikke grænser for den lavfrekvente støj, så reglerne bliver klarere både for kommunerne, vindmøllefabrikanterne og borgerne.

De nye regler forventes at være klar inden sommerferien 2011.

Læs mere om testcenter for vindmøller i Østerild på Naturstyrelsens hjemmeside