Nye og fortsatte statslige initiativer i vejstøjstrategien

28-01-2011
Støj

Som opfølgning på evalueringen af vejstøjstrategien er der udarbejdet en ajourført liste over de statslige initiativer i strategien. Gennemførte initiativer er taget af listen og nye initiativer siden 2003 er tilføjet.

Regeringens vejstøjstrategi fra 2003 blev evalueret i 2010.

Som opfølgning på evalueringen af vejstøjstrategien er der udarbejdet en ajourført liste over de statslige initiativer i strategien. Gennemførte initiativer er taget af listen og nye initiativer siden 2003 er tilføjet.

Se notat om vejstøjstrategien 2011-14 og skema med 13 statslige initiativer.