Nærmere oplysninger om PCB

17-01-2011
Affald

På baggrund af den senere tids presseomtale af PCB i bygninger og byggeaffald, kan man finde nærmere oplysninger om PCB på nedenstående link:

På baggrund af den senere tids presseomtale af PCB i bygninger og byggeaffald, kan man finde nærmere oplysninger om PCB på nedenstående link:

Oplyninger om PCB

På siden kan man finde et faktaark om PCB og en rapport om forekomst af PCB i en- og tofamiliehuse.