Glyphosat i flere grundvandsprøver end tidligere

24-01-2011

Ny rapport fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) viser, at der er fundet glyphosat i grundvandet over grænseværdien i flere prøver i 2009 end nogensinde før. I alt er der i 2009 fundet ni prøver over grænseværdien ud af 635 prøver i selve grundvandet.

Ny rapport fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) viser, at der er fundet glyphosat i grundvandet over grænseværdien i flere prøver i 2009 end nogensinde før.
I alt er der i 2009 fundet ni prøver over grænseværdien ud af 635 prøver i selve grundvandet. Der er dog ikke fundet glyphosat i analyser af drikkevandsboringer foretaget af vandværkerne i 2009.
Miljøminister Karen Ellemann har nu bedt Miljøstyrelsen i samarbejde med Naturstyrelsen om at foretage en undersøgelse, der én gang for alle kan fastslå årsagen til fundene af glyphosat i grundvandet.
Det er tilmed et krav fremover, at vandværker tester for flere pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter. Fremover vil der blandt andet blive kontrolleret for glyphosat, der er gået hen og blevet det mest anvendte ukrudtsmiddel.
Årsagen til forureningen af grundvandet med glyphosat kan være forurening fra landbrugets vaskepladser og sprøjtning for tæt på vandboringer. Derfor har regeringen i 2009 udarbejdet regler for håndtering af pesticider og sprøjteudstyr på vaskepladser, ligesom der fremsættes lovforslag om indførelse af sprøjtefri zoner på 25 meters afstand til drikkevandsboringer i forbindelse med aftalen om Grøn Vækst.

Læs
Rapporten fra GEUS
Høring af udvidet liste over stoffer som vandværker skal teste drikkevandet for (linket er ikke længere aktivt)


Fakta - Salgstal for glyphosat
2009:   772 tons (afrundet)
2008  1.532 tons (afrundet)
2007: 1.230 tons (afrundet)
Kilde: Bekæmpelsesmiddelstatistik 2009