Få tilskud til forskning i bekæmpelsesmidler

27-01-2011

I lighed med tidligere år deler Miljøstyrelsen penge ud til forskning, der kan bidrage til at reducere anvendelsen og belastningen med pesticider. 2011 puljen er nu åben for ansøgninger frem til 31. marts 2011.

I lighed med tidligere år deler Miljøstyrelsen penge ud til forskning, der kan bidrage til at nedbringe anvendelsen og belastningen med pesticider. 2011 puljen er nu åben for ansøgninger frem til 31. marts.

Forskning i mål og virkemidler på pesticidområdet i regeringens handlingsplan for Grøn Vækst får nu en kontant håndsrækning fra Miljøstyrelsen. Der er i alt 20 millioner kroner i puljen, som uddeles frem til 2014.  Både private og offentlige forskningsinstitutioner kan ansøge - og det skal ske senest den 31. marts 2011 kl. 15.00.

Tilskuddene til forskningen indgår som en del af Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning. Programmet har som overordnet sigte at bidrage til at reducere anvendelsen af bekæmpelsesmidler, og at belastningen af miljø og sundhed med pesticider nedbringes.