Virksomheder er klar til biociddirektivet

01-02-2011

Efter et par år med lavt kendskab til biociddirektivet tyder meget nu på, at virksomhederne er ved at komme på omgangshøjde med de nye krav og forventninger. Det viser en række samtaler med udvalgte virksomheder.

Efter et par år med lavt kendskab til biociddirektivet tyder meget nu på, at virksomhederne er ved at komme på omgangshøjde med de nye krav og forventninger. Det viser en række samtaler med udvalgte virksomheder.

19 virksomheder med forskellig baggrund har givet deres mening til kende, og langt de fleste fortæller, at de har styr på de overordnede spilleregler. Generelt er virksomhedernes kendskab til biociddirektivet øget gennem 2010. Gruppen af begyndere er blevet kraftigt reduceret, mens gruppen af kendere og eksperter er vokset tilsvarende.
Miljøstyrelsens hjemmeside biocidinfo.dk som første valg, når de søger informationer, og langt størstedelen er tilfredse med såvel indhold som form. Begyndere på området føler sig mest tilfredse, mens kendere og eksperter efterlyser information, der er målrettet den enkelte branche og med en større detaljeringsgrad.
Biocidinfo.dk blev lanceret i efteråret 2010 som led i en større informationsindsats over for ansøgere på biocidområdet, og skal være med til at sikre, at danske virksomhederne bl.a. kender datakrav og betingelser for godkendelse under biociddirektivet. Initiativerne er en del af regeringens kemikaliehandlingsplan.


Læs en sammenfatning af samtalerne med virksomhederne her
Læs regeringens kemikaliehandlingsplan