Tilskudsordning til dækning af kommunernes udgifter i sager om villaolietanke

10-02-2011
Jord

Staten har sammen med oliebranchen etableret og finansieret en ordning, hvor kommunerne kan få refunderet udgifter på § 48-påbudssager, som var i gang, men ikke afsluttede, pr. 1. november 2010.

Staten har sammen med oliebranchen etableret og finansieret en ordning, hvor kommunerne kan få refunderet udgifter på § 48-påbudssager, som var i gang, men ikke afsluttede, pr. 1. november 2010. Miljøstyrelsen har den 10. februar 2011 sendt information til kommunerne om proceduren for ansøgning om refusion.

Læs mere om ordningen.