Samarbejde om plantebeskyttelsesmidler i den nordiske zone

25-02-2011

Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Sverige og Norge går nu sammen om at evaluere ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Sverige og Norge går nu sammen om at evaluere ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler.
Samarbejdet er et led i den nye pesticidforordning, der træder i kraft til sommer, og har to mål: At lette arbejdsbyrden med ansøgningerne og at harmonisere evalueringen af dem.
Der er udarbejdet et guidance-dokument, som beskriver både hvordan man søger om at få godkendt et plantebeskyttelsesmiddel, og hvordan ansøgningerne bedømmes.
Læs videre:
Northern Zone Guidance-dokument, januar 2011
Liste over fordeling af ansøgninger på aktivstofniveau mellem zone-rapporteur medlemslandene, januar 2011
Liste over kontakter i medlemslandendene, januar 2011

Fakta
Den nye pesticidforordning træder i kraft 14. juni 2011, og erstatter de nugældende EU-direktiver om markedsføring af og forbud mod plantebeskyttelsesmidler.
EU bliver opdelt i tre godkendelseszoner: en nordlig, en mellemeuropæisk og en sydlig. Derudover er hele EU en zone med hensyn til midler til væksthuse og midler til anden indendørsanvendelse samt bejdsemidler. Danmark er placeret i den nordlige zone sammen med Estland, Finland, Letland, Litauen, Sverige og Norge.