Miljøstyrelsen optager nye teknologier på Teknologilisten

08-02-2011
Landbrug

Miljøstyrelsen har optaget nye produkter på Teknologilisten, som er en vejledende liste over miljøeffektiv teknologi, der har en dokumenteret miljøeffekt.

Miljøstyrelsen har optaget nye produkter på Teknologilisten, som er en vejledende liste over miljøeffektiv teknologi, der har en dokumenteret miljøeffekt, og som er driftstabil. Formålet med listen er at skabe overblik over tilgængelig miljøteknologi på markedet.

Det drejer sig om:

  • Dorset Biological Combi-Aircleaner (biologisk luftrenser), der forhandles af virksomheden Rotor a/s.
  • MOD 3,6 (gyllesepareringsanlæg), der produceres af virksomheden AL-2.
  • SyreN (gylleforsuringsanlæg), der produceres af virksomheden Biocover.
  • NH4+ (gylleforsuringsanlæg), der produceres af Infarm.

Gylleforsuringsanlæggene, SyreN og NH4, er optaget som teknologi, der har en ammoniakreducerende effekt under udbringning. Førstnævnte har som det første anlæg i Danmark opnået et VERA verifikat på miljøeffekt og driftsstabilitet for kvæggylle.

Teknologiliste opdateret februar 2011

Endvidere har Miljøstyrelsen udstedt 2 vejledende udtalelser, med henblik på gennemførelse af VERA test, for hhv. gylleforsuringsanlæg fra Hyldgaard Staldservice samt MTHøjgaards nye staldkoncept til kvægbrug.