Nye regler for sikring af gyllebeholdere

22-02-2011
Landbrug

Nye regler for sikring af gyllebeholdere skal nedsætte risikoen for massedød i vandløb og søer

Fra 1. januar 2012 træder nye regler i kraft, som skal sikre, at gylleudslip bliver opdaget, inden det kan nå at forurene vandmiljøet.
Der bliver tale om alarmer, som advarer landmanden, hvis gylleoverfladen synker for hurtigt i gyllebeholderen og om fysiske barrierer, som bremser gyllen, hvis der går hul i gyllebeholderen, eller der sker uheld i forbindelse med håndtering af gyllen.
Der er ingen officiel statistik over gylleudslip i Danmark, men ifølge den privatdrevne hjemmeside ”Gyllebomben.dk” kender man til 27 uheld i 2010 med udslip af i alt 5 mio. liter gylle.
Reglerne har været i høring frem til 25. januar 2011.