Flere veje, jernbaner og store byer skal støjkortlægges

02-02-2011
Støj

En ny bekendtgørelse om støjkortlægning og støjhandlingsplaner indfører anden fase af EU's støjdirektiv, hvor flere veje, jernbaner og store byer skal støjkortlægges og have støjhandlingsplaner.

En ny bekendtgørelse om støjkortlægning og støjhandlingsplaner indfører anden fase af EU's støjdirektiv, hvor flere veje, jernbaner og store byer skal støjkortlægges og have støjhandlingsplaner.

Det drejer sig om byområder med over 100.000 indbyggere, større veje med over 3 millioner køretøjer årligt og jernbaner med over 30.000 togpassagerer om året.

Den nye bekendtgørelse medfører blandt andet, at Aarhus, Odense og Aalborg skal kortlægge støjen i 2012 og efterfølgende udarbejde handlingsplaner i 2013.

Tidligere er byområder med over 250.000 indbyggere samt veje med over 6 millioner køretøjer per år, jernbaner med over 60.000 togpassager per år og endelig de store lufthavne støjkortlagt som led i gennemførelse af støjdirektivet første fase.

Støjdirektivets fire elementer:

  • Harmonisering af støj-indikatorer og vurderingsmetoder for ekstern støj
  • Indsamling af oplysninger om støjeksponering i form af støjkortlægning
  • Udarbejdelse af handlingsplaner
  • Orientering og høring af borgerne

Link til den nye bekendtgørelse
Læs mere om støjdirektivet og den nye bekendtgørelse
Læs mere om støjkortlægning og støjhandlingsplaner.