To bekendtgørelser om miljøzoner sendt i høring

09-02-2011
Luft

De to nye miljøzonebekendtgørelser udmønter Miljøzoneloven, som blev vedtaget i Folketinget i foråret 2010.

De to nye miljøzonebekendtgørelser udmønter Miljøzoneloven, som blev vedtaget i Folketinget i foråret 2010.

Den ene bekendtgørelse gør det muligt for andre kommuner end de, der allerede har miljøzoner, at ansøge Miljøstyrelsen om at oprette miljøzoner for lastbiler og busser, ligesom det bliver muligt for alle kommuner at ansøge om at nye og eksisterende miljøzoner også skal omfatte varebiler.

Den anden bekendtgørelse stiller krav til, at udenlandske lastbiler og busser også skal have et miljøzonemærke opklæbet i forruden, når de befinder sig inden for en dansk miljøzone. Herudover indeholder bekendtgørelsen de nærmere regler for det mærkesekretariat, der skal varetage administrationen af miljøzonemærker til de udenlandske køretøjer.