Husk at indberette årets salg af bekæmpelsesmidler inden 1. marts

02-02-2011

Alle godkendelsesindehavere bedes indberette årets solgte mængder af bekæmpelsesmidler til Miljøstyrelsen via virksomhedsportalen virk.dk. Indberetning skal ske inden 1. marts 2011.

Alle godkendelsesindehavere bedes indberette årets solgte mængder af bekæmpelsesmidler til Miljøstyrelsen via virksomhedsportalen virk.dk. Indberetning skal ske inden 1. marts 2011.

Hvordan indberetter jeg?
Indberetning sker ved at logge på www.virk.dk
Indberetningen hedder ”Indberetning af salg af bekæmpelsesmidler” og er bygget således op at man som bruger bliver guidet igennem hvert trin. Til slut underskrives blanketten samlet med digital signatur. Herefter modtager Miljøstyrelsen den automatisk. Hvis du ikke har en digital signatur i forvejen, kan du bestille en via www.virk.dk under fanebladet ”Digital Signatur”.

Ny indberetningsmåde
Miljøstyrelsen har ændret databasen så produkternes indhold af aktivstof nu kun kan indtastes som L produkt for flydende formuleringer og tilsvarende som kg produkt for faste formuleringer.  Den gamle %-enhed bruges ikke længere.

For biocider kan der endvidere indberettes i stk. for særlige formuleringer hvor aktivstofindholdet er opgivet i g/stk.

Ophævelse af revisorattestation
Kravet om revisorattestation af årsopgørelsen over solgte mængder af bekæmpelsesmidler er ophævet. Det medfører at firmaerne ved denne og fremtidige indberetninger er fritaget for at skulle have årsopgørelsen underskrevet af en registreret eller autoriseret revisor.

Yderligere hjælp
Har du ikke modtaget et brev om indberetningen eller har du efter indberetningen opdaget at der er sket fejl, kontaktes Miljøstyrelsen, att. Lisbeth D. Nielsen, tlf.72 54 45 76, .

Oplever du problemer i forbindelse med at logge på virk.dk eller med din digitale signatur kan du kontakte Center for Virk.dk i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på telefon 72 20 00 39 (Virk-support).

Har du problemer med indberetningen kan du kontakte specialkonsulent Kaspar Didriksen i Miljøstyrelsen på telefon 72 54 41 69.