Gå-hjem-møde om den nye biocidforordning

07-02-2011

Miljøstyrelsen afholder Gå-hjem-møde om biocidforordningen torsdag den 10/2 kl 15-16:30.

Miljøstyrelsen afholder Gå-hjem møde om biocidforordningen
Torsdag den 10/2 kl 15-16:30

Alle interesserede er velkomne.

Mødet afholdes i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27 B

Kommissionens forslag om en ny biocidforordning har nu været gennem 1. behandling i Rådet og Parlamentet. Det betyder en række ændringer i den oprindelige tekst. Samtidigt er der stadig områder hvor de to parter ikke er enige. Det forventes at 2. behandlingen går i gang i løbet af sommeren.
Kom og hør nærmere om dette på Miljøstyrelsens gå-hjem møde.

Dagsorden:

1. Præsentation og indledning/Lea Frimann Hansen.

2.  Status for forhandlingerne.

3.  Spørgsmål.

4.  Afslutning.