Evaluering af Gør-det-selv kampagne

08-02-2011
Borger

Efterårets informationskampagne rettet mod gør-det-selv folket fik med succes sat fokus på miljø- og sundhedshensyn.

Kampagnen er nu evalueret, og hovedresultaterne er:

  • 9 % erindrer kampagnen, mens 23 % har hørt om emnet indenfor kampagneperioden.
  • 17-30 % har pga. kampagnen planer om at følge kampagnens tre råd fremover, og 60-81 % følger allerede rådene. Det vil sige, at i alt 90-98 % vil følge rådene fremover.
  • Modtagerne af kampagnen er generelt blevet mere opmærksomme på at udgå hudkontakt og indånding i forbindelse med gør-det-selv projekter.
  • Modtagerne af kampagnen bruger i højere grad vandbaserede produkter.
  • Modtagerne af kampagnen smider i højere grad deres gør-det-selv affald ud på genbrugsstationen.
  • 12 % flere af modtagerne af kampagnen vægter miljø højest, når de køber gør-det-selv produkter.
  • Modtagerne af kampagnen har et større kendskab til og er mere opmærksomme på at se efter MAL-koden, når de køber gør-det-selv produkter.
  • Kampagnens stil, tone og budskab modtages positivt.

Læs mere:
Evaluering af kampagnen Grønnere gør-det-selv (pdf)

Se kampagnesite