De første 6 stoffer er kommet under REACH godkendelsesordning.

21-02-2011
Kemikalier

Seks særligt problematiske stoffer må i fremtiden kun bruges af de virksomheder, der har fået særlig tilladelse til anvendelsen.

Seks særligt problematiske stoffer må i fremtiden kun bruges af de virksomheder, der har fået særlig tilladelse til anvendelsen.

Stofferne er de første stoffer, der er optaget på REACH-Forordningens bilag XIV, som er en liste over stoffer, som kun må bruges til godkendte anvendelser.

De seks stoffer er:

  • muskxylen
  • 4,4,-diaminodiphenylmethan (MDA)
  • hexabromocyclododecan (HBCDD)
  • bis(2-ethylexyl)phthalat (DEHP)
  • benzylbutylphthalat (BBP)
  • dibutylphthalat(DBP)

For hvert af stofferne er der angivet en frist for, hvornår virksomhederne senest skal fremsende en ansøgning om godkendelse, samt en dato for, hvornår kun de godkendte anvendelser er lovlige.

Læs pressemeddelelsen fra Kommissionen.