Biociddirektiv: 4 nye aktivstoffer optaget på bilag I

17-02-2011

EU har besluttet at optage fire nye aktivstoffer på bilag I til biociddirektivet. Det drejer sig om to aktivstoffer til brug i træbeskyttelsesmidler (PT 8) og to aktivstoffer til brug i afskræknings- og tiltrækningsmidler (PT 19).

EU har besluttet at optage fire nye aktivstoffer på bilag I til biociddirektivet, og meldt ansøgningsfrister ud for produktgodkendelse af eksisterende produkter hos Miljøstyrelsen. Aktivstoffet (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat er desuden besluttet optaget på bilag IA til biociddirektivet, som et lavrisiko-aktivstof.
Aktivstofferne er blevet godkendt til brug i følgende produkttyper:

PT 8: Bifenthrin
Ansøgningsfrist: 1. februar 2013

PT 8: Fenoxycarb
Ansøgningsfrist: 1. februar 2013

PT 19: (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat
Ansøgningsfrist: 1. februar 2013

PT 19: Nonansyre (pelargonsyre)
Ansøgningsfrist: 1. februar 2013

 

Ansøgningsfrister efter biociddirektivet
Der går ca. to år fra den dag, EU beslutter, at et aktivstof skal optages på positivlisten (vedtagelsesdatoen), til godkendelsen formelt træder i kraft (den formelle optagelsesdato). Virksomhederne skal have ansøgt om tilladelse til at markedsføre deres (eksisterende) produkt med det pågældende aktivstof, inden optagelsen formelt træder i kraft. Når man det ikke, er ens produkt ulovligt, og al import, produktion, salg og anvendelse skal stoppe. Er der flere aktivstoffer i produktet, træder fristen først i kraft, når det sidste aktivstof i produktet er godkendt af EU.

For helt nye produkter på det danske marked er der ikke nogen ansøgningsfrist, men produkterne kan ikke markedsføres i Danmark, før der er opnået en godkendelse fra Miljøstyrelsen.

Kort om biociddirektivet
Biociddirektivet omhandler to godkendelsesprogrammer. Det første er vurderingen af aktivstofferne i EU. Det andet er godkendelsen af biocidprodukterne i de enkelte medlemslande. Først når et aktivstof er godkendt til en eller flere produkttyper, kan den egentlige  godkendelsesproces gå i gang i det land, hvor man vil markedsføre sit produkt.  Aktivstofferne godkendes eller forbydes til brug i en specifik produkttype (ofte forkortet til PT). For eksempel må et aktivstof, der er godkendt til bundmaling, ikke bruges til andre formål.