Ændring af husdyrgodkendelses- bekendtgørelsen

28-02-2011
Landbrug

Den 28. februar blev en ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen sendt i høring. Høringfristen er den 8. marts 2011.

Udviklingen i række husdyrproduktioner har været, at produktionstiden er reduceret og at der udledes mindre kvælstof per produceret dyr. Dette gælder særligt for slagtesvinsproduktionen. For at understøtte muligheden for en smidig, ubureaukratisk og fleksibel drift af de enkelte landbrugsbedrifter er det i Aftale om Grøn Vækst 2.0 blevet aftalt, at der gennemføres en anmeldeordning, der giver mulighed for, at nogle husdyrproducenter i begrænset omfang kan øge produktionen i de eksisterende staldanlæg.

Høringen afsluttes den 8. marts 2011, og det er hensigten, at anmeldeordningen sammenskrives med den ændring af bekendtgørelse, der udmønter kravene fra lovforslag L 12.

Læs mere på Høringsportalen (siden er ikke længere aktiv)