Præcisering af Miljøstyrelsens vejledning vedr. etablering af gyllebarrierer mv.

21-12-2011
Landbrug

Miljøstyrelsen har med baggrund i en række spørgsmål vedrørende fortolkning af husdyrgødnings-bekendtgørelsens regler om etablering af gyllebarrierer mv. revideret vores vejledning.

Miljøstyrelsen har med baggrund i en række spørgsmål vedrørende fortolkning af husdyrgødnings-bekendtgørelsens regler om etablering af gyllebarrierer mv. revideret vores vejledning.

I den reviderede vejledning er bla. fortolkning af reglerne for etablering af barrierer, opsætning af alarmer og afvikling af en beholdere blevet præciseret. Ligeledes er det præciseret, at der ikke kan dispenseres for kravene i bekendtgørelsens § 15a.

Læs den reviderede vejledning om beholderbarriere