Vandplaners betydning for husdyrgodkendelser

22-12-2011
Landbrug

Miljøministeren har i dag offentliggjort de færdige vandplaner. Vandplanerne kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside

Miljøministeren har i dag offentliggjort de færdige vandplaner. Vandplanerne kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk

Læs mere om vandplanernes betydning for husdyrgodkendelser