Opfølgning på informationskampagnen ”Brug mere – spild mindre”

02-12-2011
Affald

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger til opfølgning på kampagnen om affaldsforebyggelse ”Brug mere – spild mindre”.

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger til opfølgning på informationskampagnen om affaldsforebyggelse ”Brug mere – spild mindre”.

Affald koster penge og ressourcer og belaster miljø og klima. Ikke bare det affald vi ser, men også det skjulte ressourceforbrug. Derfor skal vi fortsætte kampagnen.