Ny rapport om støj fra ældre vindmøller

06-12-2011
Støj

Miljøstyrelsen offentliggør en rapport, som beskriver støjen fra ældre vindmøller.

Miljøstyrelsen offentliggør en rapport, som beskriver støjen fra ældre vindmøller.

Når der skal anmeldes nye vindmøller, skal anmelderen beregne støjen så det kan sikres, at den samlede vindmøllestøj ved naboerne ikke bliver højere end grænserne i vindmøllebekendtgørelsen. Hvis der allerede står vindmøller i nærheden, skal deres støjbidrag tælles med, og det kan være besværligt at fremskaffe data om støjen fra ældre møller.

Derfor har Miljøstyrelsen bedt lydafdelingen Acoustica ved Grontmij A/S om at gennemgå et stort antal målinger af støjudsendelsen fra vindmøller og systematisere oplysningerne, så de kan bruges generelt. Herved er der fastlagt typiske, repræsentative data om støjen fra vindmøller op til 2 MW. Der er også data om støjen ved lave frekvenser, som kan bruges når der kommer til at gælde grænser for den lavfrekvente støj fra vindmøller.

Alle data fremgår af Miljøprojekt 1398, 2011 . De generaliserede data indgår desuden i udkastet til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller, der er i offentlig høring frem til 30. december 2011.