Ny film om kviksølv

15-12-2011
Affald

Kviksølv regnes for at være et af de farligste tungmetaller, der findes. En ny AMAP-film viser, hvorfor vi bør nedsætte kviksølvudledningen i hele verden.

Kviksølv er skadeligt for miljø og sundhed, og kan forårsage en række alvorlige skader på både vores sundhed og miljøet. Blandt andet kan det for mennesker og store pattedyr betyde skade på nervesystemet allerede i fosterstadiet med risiko for langsommere indlæring og udvikling hos børn.

I Europa er der allerede indført forbud med kviksølvholdige produkter. Danmark arbejder både i EU og internationalt på at udfase kviksølv på global basis. Miljøstyrelsen deltager i den forbindelse i det arktiske moniteringsprogram Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) som overvåger kviksølv og farlige organiske forbindelser, der transporteres med luften over lange afstande.

I samarbejde med Norge og Canada har Miljøstyrelsen nu udarbejdet en film om kviksølv med baggrund i en ny rapport fra AMAP, som Danmark og Canada har været hovedforfattere på. Se filmen på Miljøstyrelsens YouTube-kanal.

Rapporten "Mercury in the Arctic" om kviksølv er netop offentliggjort på AMAPs hjemmeside .