Miljøstyrelsen politianmelder importører af sundhedsfarlige cykellime

02-12-2011
Pressemeddelelse

Miljøstyrelsen politianmelder importører af sundhedsfarlige cykellime

Miljøstyrelsen politianmelder importører af sundhedsfarlige cykellime.
Miljøstyrelsen politianmelder tre importører af cykellime, der indeholder forbudte opløsningsmidler. Stofferne er kræftfremkaldende og kan skade arvemasse og forplantningsevnen.
Tre importører af cykellime har fået besked om at fjerne deres cykellime fra hylderne øjeblikkeligt og kan se frem til politianmeldelse og bøde. Det sker efter, at Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har kontrolleret 32 hobby- og cykellime for indhold af de forbudte opløsningsmidler benzen, chloroform og toluen. Stofferne er kræftfremkaldende og kan skade arvemasse og forplantningsevnen.
Ingen af de 25 hobbylime indeholdt de forbudte stoffer. Derimod indeholdt 3 ud af 7 cykellime de forbudte stoffer i koncentrationer, der er 800 gange over grænseværdien. Limene blev forhandlet hos cykelhandlere, i dagligvarebutikker, i 10 kroners butikker og over nettet. I alle tilfælde har importørerne trukket produkterne tilbage efter, at Miljøstyrelsen har varslet et påbud om tilbagetrækning.
- Vi har fundet store koncentrationer af stoffer, som er kræftfremkaldende og skadelige for forplantningsevnen i hel almindelig cykellim. Derfor skrider vi nu til politianmeldelser, for det er importørernes ansvar, at deres produkter ikke udgør en fare for forbrugerne. Vi vil holde skarpt øje med markedet fremover og aktivt følge op på om de importører, der i dag overtræder reglerne, fremover retter ind , siger leder af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion Birte Børglum.
Ingen akut fare
De ulovlige cykellime udgør ikke nogen akut fare for forbrugerne, da man ved normal brug af produkterne kun udsættes for stofferne kortvarigt. Det er først ved længere tids indånding, at benzen er kræftfremkaldende og toluen kan føre til hjerneskade og fosterskader.
Miljøstyrelsen opfordrer forbrugerne til at aflevere de ulovlige cykellime i den butik, hvor de har købt dem, eller aflevere dem som farligt affald på genbrugsstationen eller til miljøbilen.
- Ingen af de hobbylime, som vores børn typisk bruger, indeholdt de forbudte stoffer. Det er positivt. Alle hobbylime, som er blevet kontrolleret fra legetøjsbutikker, hobbybutikker og rollespilsbutikker, er således gået fri, siger Birte Børglum fra Miljøstyrelsen.
Kontrolkampagnen er foretaget efter at andre EU-lande via det elektroniske indrapporteringssystem RAPEX har advaret om ulovlige cykel- og hobbylime. Siden 2009 har der været 20 RAPEX-meddelelser om fund af benzen, toluen eller chloroform over grænseværdien i disse produkter.
Benzen, toluen og chloroform er reguleret gennem den europæiske kemikalielovgivning REACH og må ikke indgå i produkter, der markedsføres til private i koncentrationer over 0,1 procent.
Se de ulovlige produkter


Yderligere oplysninger:
Funktionsleder i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion Birte Børglum tlf. 72 54 42 97, e-mail:
Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen, Marie Andergren, tlf. 72 54 45 85, e-mail: