Miljøstyrelsen finder ulovligt fyrværkeri

20-12-2011
Pressemeddelelse

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har afsløret fyrværkeri med ulovlige stoffer hos en dansk importør. Importøren har nu fået forbud mod at sælge fyrværkeriet.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har afsløret fyrværkeri med ulovlige stoffer hos en dansk importør af fyrværkeri. Importøren har nu fået forbud mod at sælge fyrværkeriet.

Trods fire års indsats, er det stadig muligt at finde fyrværkeri, som indeholder det miljø- og sundhedsskadelige stof hexachlorbenzen (HCB). Det viser dette års kontrol, som Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion netop har foretaget.

I to ud af de 19 kontrollerede fyrværkeriprodukter fandt kemikalieinspektionen stoffet HCB, der er forbudt på globalt plan og anvendes i fyrværkeri for at skabe en flot farveeffekt. De to produkter var dog rester fra tidligere år, og i de tilsvarende produkter fra 2011 blev der ikke fundet HCB.

-HCB kan ophobes i miljøet, i dyr og i mennesker, og det nedbrydes meget langsomt. Stoffet er også mistænkt for at kunne medføre hormonforstyrrelser, kræft og forårsage skader på menneskers immunforsvar. Derfor er det vigtigt, at vi får det ud af de produkter, som kan købes i supermarkeder og fyrværkeriudsalg, siger Tina Klarskov fra Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.

Importøren af de to produkter har nu fået forbud mod at sælge det ulovlige fyrværkeri.

Vigtig indsats
Sidste år blev tre fyrværkeriimportører meldt til politiet, og den hårde linje ser ud til at virke. Ingen af fyrværkeriprodukterne fra sidste års anmeldte importører har vist sig at indeholde HCB.

- Det er selvfølgelig positivt, at de importører, der blev straffet sidste år, har taget det til sig og nu overholder reglerne. Men nu har vi fundet fyrværkeri med HCB hos en anden importør, og derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at kontrollere fyrværkeriet, indtil vi ikke finder flere ulovlige produkter, siger Tina Klarskov.

Siden 2008 har Kemikalieinspektionen kontrolleret indholdet af HCB i fyrværkeri. Ved alle kontroller er der fundet fyrværkeri med højt indhold af HCB. Fyrværkeri, der indeholder HCB, er ikke farlig ved berøring. Problemet opstår først, når antændte raketter eller fuserne falder ned på marker og i haver, hvor HCB frigives til miljøet.


Yderligere oplysninger:
Tina Klarskov, Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, tlf.: 72 54 41 22, email:
Mia Jo Otkjær, pressemedarbejder i Miljøstyrelsen, tlf: 72 54 45 23, email: