Ændring af miljøbeskyttelsesloven - ny betalingssats for markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer samt ændring af krav om ejerskab til nye anlæg til deponering af havbundsmaterialer

20-12-2011
Affald

Ændring af miljøbeskyttelsesloven - ny betalingssats for markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer samt ændring af krav om ejerskab til nye anlæg til deponering af havbundsmaterialer

Batterier

Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal én gang årligt betale for mængden af markedsførte batterier og akkumulatorer. Betalingssatsen fremgår af lov om miljøbeskyttelse § 9 u, stk. 2, som er ændret, og satsen udgør i kalenderåret 2012 6,00 kr. pr. markedsført kg. bærbare batterier og akkumulatorer. Se nærmere her: Betalingssats for batterier og akkumulatorer

Havbundsmaterialer

Med lovændringen ophæves Miljøbeskyttelseslovens krav om, at deponeringsanlæg etableret efter den 1. januar 1992 skal være offentligt ejede, idet det for deponeringsanlæg for havbundsmateriale foreslås, at disse også kan være privat ejede.