Rigsrevisionen kritiserer grundvandsindsats

14-12-2011

Rigsrevisionens rapport konkluderer, at indsatsen for at beskytte grundvandet mod pesticider har været mangelfuld. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen er allerede i gang med at rette op på kritikken og har rettet op på de fleste punkter.

Rigsrevisionens rapport konkluderer, at indsatsen for at beskytte grundvandet mod pesticider har været mangelfuld. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen er allerede i gang med at rette op på kritikken og har rettet op på de fleste punkter.

Rigsrevisionen kritiserer blandt andre Miljøministeriet og Fødevareministeriet for ikke at have iværksat nye initiativer til at nedbringe pesticidforbruget i landbruget under pesticidplan 2004-2009.

Rigsrevisionen kritiserer desuden Miljøstyrelsens forsinkelser af revurderinger af godkendte pesticider, Naturstyrelsens manglende orientering af kommunerne om muligheden for at påbyde rådighedsindskrænkninger for at beskytte grundvandet og, at Naturstyrelsen ikke årligt har revideret listen til brug for kommunernes kontrol af drikkevandet.

Læs kritikpunkterne fra Rigsrevisionens rapport og læs om, hvor langt de to styrelser er i forhold til at rette op på kritikken.

Læs fakta om de 9 aktivstoffer, der har været på markedet på lempeligere vilkår på grund af forsinkelser

Læs miljøministeren Ida Aukens pressemeddelelse om Rigsrevisonens rapport (Linket virker ikke længere)

Læs Rigsrevisionens rapport (på rigsrevisionen.dk) (link ikke længere aktivt)