Krisen har skabt mindre affald

15-12-2011
Affald

Affaldsstatistikken viser, at vi allerede i 2009 har nået 2012-målet for mængden af affald, der må deponeres. I 2009 blev kun 6 % af vores affald deponeret, hvilket er temmelig flot set i et internationalt perspektiv. Statistikken viser desuden, at kommunerne har nået målet med mindst 25 % genanvendelse af storskraldet, hvilket er første gang nogensinde.

Den økonomiske krise har fået os til at forbruge mindre og dermed smide mindre affald og emballage ud, viser to nye rapporter.

Færre fladskærme, samtalekøkkener og byggeaffald. Krisen får danskerne til at forbruge mindre, og det skaber mindre affald, herunder emballage og storskrald. Det konkluderer to nye rapporter fra Miljøstyrelsen, der viser et markant fald i affaldsmængderne og emballageforbruget fra 2008 til 2009.

Affaldsstatistikken viser, at vi allerede i 2009 har nået 2012-målet for mængden af affald, der må deponeres. I 2009 blev kun 6 % af vores affald deponeret, hvilket er temmelig flot set i et internationalt perspektiv.
Statistikken viser desuden, at kommunerne har nået målet med mindst 25 % genanvendelse af storskraldet, hvilket er første gang nogensinde.

På emballageområdet opfylder Danmark har nu opfyldt målsætningen i Affaldsstrategi 2005-2008 og kravene i EU’s emballagedirektiv. Genanvendelsesmålsætningerne for de i direktivet omfattede emballagematerialer (glas, metal, papir og pap, plast og træ) er nået.

Emballageforbruget i Danmark faldt med 23 % i forhold til 2008, hvilket kan tilskrives finanskrisen. I alt var emballageforbruget på 693.950 tons svarende til, at hver dansker har anvendt 126 kg emballage i 2009. Ca. halvdelen af emballagemængden ender i virksomheder og resten hos de private husstande.

Læs rapporterne her: Statistikker og ISAG-dataudtræk