Implementering af direktivet om industrielle emissioner (IED) og digitaliseringsystemer på miljøområdet

02-12-2011
Landbrug

Miljøstyrelsen har fremsendt lovforslag i høring, hvori der foreslås ændringer i miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven, miljøskadeloven og fiskeriloven.

Miljøstyrelsen har nu sendt et lovforslag i høring, hvori der foreslås ændringer i miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven, miljøskadeloven og fiskeriloven.
I januar 2011 trådte Parlamentets og Rådets direktiv af 24. november 2010 om industrielle emissioner (IED) i kraft. Direktivet, der regulerer forureningen fra de største industrivirksomheder og husdyrbrug, skal være implementeret i medlemslandene senest 7. januar 2013. Der arbejdes også på at etablere et digitalt ansøgnings-, godkendelses- og tilsynssystem, og lovforslaget skal medvirke hertil. Herudover indeholder lovforslaget mindre elementer om afgitringer ved dambrug og uorganisk gødning. Lovforslaget vil blive fulgt op af en række bekendtgørelsesændringer i 2012.
Læs mere om høringen på Høringsportalen (siden er ikke længere aktiv)

Spørgsmål rettes til Flemming Elbæk Mortensen: .