Afslag fra EU til Danmark om udsættelse til 2015 for grænseværdien for kvælstofdioxid

05-12-2011
Luft

EU-Kommissionen har meddelt, at de ikke kan godkende Danmarks ansøgning om udsættelse til 2015 for grænseværdien for kvælstofdioxid, NO2, der trådte i kraft i 2010.

EU-Kommissionen har meddelt, at de ikke kan godkende Danmarks ansøgning om udsættelse til 2015 for grænseværdien for kvælstofdioxid, NO 2 , der trådte i kraft i 2010.

I Kommissionens afgørelse fremhæves det, at Danmark ikke har påvist, at det vil være muligt at overholde grænseværdien i 2015.

Miljøminister Ida Auken vil nu sætte fart på, at de største byer til næste år får større frihed til at etablere ren-luft-zoner og mulighed for at indføre skærpede krav i forhold til de eksisterende miljøzoner.

Danmark har i dag miljøzoner i de fem største bykommuner (København, Frederiksberg, Århus, Odense og Ålborg), hvor der er krav om partikelfilter på lastbiler og busser, der kører i disse byer.

EU-Kommissionens afslag baserer sig blandt andet på manglende dokumentation for, at høje NO 2 -koncentrationer på H.C. Andersens Boulevard i 2010 er midlertidige. Dette vil nu blive afklaret nærmere.

Yderligere oplysninger:Katja Asmussen, AC-tekniker, tlf. 72 54 43 06, email: