Nyhed om affaldsbekendtgørelsen pr. 1/1 2012 - Med forbehold

20-12-2011
Affald

Affaldsbekendtgørelsen som træder i kraft den 1. januar 2012 -med forbehold for mindre ændring ved optagelse i Lovtidende.

På efterspørgsel fra flere kommuner vedlægges til orientering den version af affaldsbekendtgørelsen, som træder i kraft pr. d. 1. januar 2012, som ministeren har underskrevet, og som er anmodet optaget i Lovtidende.

Det bemærkes, at der kan ske mindre rettelser i forbindelse med optagelsen i Lovtidende.

Underskrevet affaldsbekendtgørelse med forbehold.pdf

NSTAR

Der gøres endvidere opmærksom på, at den nationale database for affaldsregulativer - NSTAR - er opdateret og klar til brug med paradigmerne i bilag 9 og 10 i den nye bekendtgørelse.