Ændret dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

22-12-2011

Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst viser forskningsprojekt fra Københavns Universitet.

Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst viser et nyt forskningsprojekt fra Institut for Jordbrug og Økologi og Fødevareøkonomisk
Institut ved Københavns Universitet.

Undersøgelsen viser, at en høj afgrødetæthed og en mere regelmæssig fordeling af afgrøden resulterer i en reduktion af ukrudtsbiomassen i forhold til traditionel rækkesåning i korn. Dette gør sig gældende både ved
konventionel og ved økologisk dyrkning.  Hvis målet er at nedsætte herbicidforbruget, er der således perspektiver i en ændret dyrkningspraksis.
Undersøgelsen viser også, at man ved konventionel dyrkning opnår det økonomisk bedste resultat ved reduceret rækkeafstand, standard afgrødetæthed og uden herbicider. Ved økologisk dyrkning opnår man det økonomisk bedste resultat ved reduceret rækkeafstand, høj afgrødetæthed og ingen ukrudtsharvning.
Forskningsprojektet har fået økonomisk tilskud fra Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning.
Læs forskningsprojektet " Biologisk ukrudtsbekæmpelse i kornafgrøder med forøget rumlig uniformitet og høj afgrødetæthed"