Tilsyn med grænseoverskridende transport af affald

26-08-2011
Affald

Miljøstyrelsen afholdt 22-24. august en kontrol af grænseoverskridende transport af affald. Kontrollen fandt sted i Sønderjylland og foregik i tæt samarbejde med Politiet, SKAT og en række kommuner.

Miljøstyrelsen afholdt 22-24. august en kontrol af grænseoverskridende transport af affald. Kontrollen fandt sted i Sønderjylland og foregik i tæt samarbejde med Politiet, SKAT og en række kommuner.

Samlet blev der stoppet 70 lastbiler og udskrevet bøder for ca. 520.000 kr. Cirka 20 procent af de lastbiler, der blev stoppet, overtrådte reglerne. Nogle pga. uorden i papirerne, andre pga. manglende tilladelser til eksport af affaldet. De største bøder lå omkring 70-100.000 kr. Der blev blandt andet givet en bøde på ca. 70.000 kr. til en virksomhed, som ville eksportere elektronikaffald uden den nødvendige tilladelse.

Som det har været tilfældet i de kontroller, Miljøstyrelsen tidligere har afholdt, blev der også denne gang stoppet ulovlige eksporter af udtjente biler. Skrotbilerne skulle eksporteres til blandt andet Togo og Libanon.

Antallet af overtrædelser var sammenlignelig med Miljøstyrelsens sidste grænse-kontrol, hvor der var overtrædelser i ca. 25 procent af de stoppede transporter.