Sprøjtefrie randzoners betydning for mængden af humlebier og dagsommerfugle

08-08-2011

En ny delrapport fra Miljøstyrelsen undersøger, hvad det har betydning for mængden af humlebier og sommerfugle i levende hegn, når der ikke bliver sprøjtet i randzonerne langs markerne.

En ny delrapport fra Miljøstyrelsen undersøger, hvad det har betydning for mængden af humlebier og sommerfugle i levende hegn, når der ikke bliver sprøjtet i randzonerne langs markerne.

Resultaterne understøtter hypotesen om, at der er en positiv sammenhæng mellem forekomsten af udvalgte arter af fødeplanter og diversiteten af dagsommerfugle. De sprøjtefrie randstriber havde en positiv effekt på aktiviteten og diversiteten af dagsommerfugle i selve markranden.
Resultaterne er usikre, da der kun er udført fire målinger over 3 måneder på marker og hegn i området mellem Horsens, Vejle og Give. Derfor kan der ikke generaliseres ud fra undersøgelsens resultater. Der er brug for flere undersøgelser, før der kan konkluderes mere generelt.

Delrapporten indgår som baggrund for udarbejdelsen af den endelige rapport fra projektet: ”Indikatorer for biodiversitetsforbedringer i marknære småbiotoper ved etablering af sprøjtefri randzone”. Denne rapport er planlagt at foreligge april/maj 2012.

Her kan du læse delrapporten: ”Effects of herbicide-free field margins on bumblebee and butterfly diversity in and along hedgerows” (Sprøjtefrie randzoners betydning for forekomsten af humlebier og dagsommerfugle i hegn)