Offentlig høring om 20 stoffer til kandidatlisten - frist 13.oktober

30-08-2011
Kemikalier

EU's Kemikalieagentur foreslår nu 20 nye stoffer til den såkaldte kandidatliste under REACH. Hvis et stof kommer på kandidatlisten, vil det betyde at leverandører af artikler og kemiske blandinger skal videregive information til deres kunder om at stoffet er til stede i artiklen eller blandingen.

EU's Kemikalieagentur foreslår nu 20 nye stoffer til den såkaldte kandidatliste under REACH.

Hvis et stof kommer på kandidatlisten, vil det betyde at leverandører af artikler og kemiske blandinger skal videregive information til deres kunder om at stoffet er til stede i artiklen eller blandingen.

Stofferne på kandidatlisten kan desuden senere komme på godkendelsesordningen, således at virksomheder skal have godkendelse, før de må bruge dem.

Det er muligt at kommentere på udvægelsen af stofferne.

Høringsperioden varer til 13. oktober 2011.

Se:
Pressemeddelelse fra Kemikalieagenturet med navnene på stofferne .