Ny rapport: Lydskodder til afskærmning mod støj fra virksomheder

31-08-2011
Støj

Nye vinduesteknologier gør det muligt at dæmpe støjen indendørs, både fra virksomheder og fra trafikken, selv med åbne vinduer.

Nye vinduesteknologier gør det muligt at dæmpe støjen indendørs, både fra virksomheder og fra trafikken, selv med åbne vinduer. Når der planlægges nye boliger på steder, hvor der er meget støj, er der krav om, hvor høj støjen må være indendørs når der er åbne vinduer.

Lydskodder er en af de metoder, der kan bruges til at dæmpe støjen. Miljøstyrelsen har givet støtte til et projekt om at udvikle og afprøve en vindueskonstruktion, der benytter lydskodder. Projektrapporten, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 5/2011, beskriver vindueskonstruktionen og de opnåede resultater. Udover at være en mulighed for at overholde støjkravene ved nybyggeri, kan lydskodder også bruges ved renovering af eksisterende boliger i områder med meget støj.

Arbejdsrapporten har været trukket tilbage, mens konsulenten har rettet en fejl. Den korrigerede rapport er nu tilgængelig her .