Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens beklagelse til Eurofins

22-08-2011
Landbrug Pressemeddelelse

Som oplyst i pressemeddelelse i fredags afholdt Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen møde med Eurofins fredag d. 19. august.

Som oplyst i pressemeddelelse i fredags afholdt Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen møde med Eurofins fredag d. 19. august.

Formålet var at få afklaret Eurofins kritik af, at Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen i juni måned udpegede analysefejl som den mest sandsynlige af flere mulige årsager til de mange fund af glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA i grundvandsovervågningen i 2009.

På mødet gennemgik Eurofins Miljø tilsynsrapporten fra DANAK. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen tog på baggrund af gennemgangen DANAK’s konklusioner til efterretning. Det kan derfor konkluderes, at der ikke er tale om analysefejl hos Eurofins Miljø.

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen beklager de gener, påstanden om analysefejl har påført Eurofins Miljø.

Dette anfægter ikke den overordnede konklusion fra samrådet i Folketingets miljøudvalg d. 24. juni, nemlig at der ikke er en generel forurening af glyphosat i grundvandet.

Referat fra møde med Eurofins

Yderligere oplysninger: Henvendelse kan ske til kontorchef Lea Frimann Hansen, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 45 46, eller kontorchef Philip Grinder Pedersen, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 33 74.